Загальні положення

 1. Стаття надсилається автором електронною поштою на адресу редакції varfolomey44@gmail.com або studiesdp@gmail.com Обсяг статті не менше 10 сторінок. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, інтервал – 1,5. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Сторінки нумерувати непотрібно. Текст має бути літературно відредагований. До рукопису необхідно додати окремий лист (файл), в якому зазначено повні імена всіх авторів і короткі відомості про них: місце роботи, науковий ступінь, посада, напрям досліджень, а також поштова адреса, телефон та електронна адресу автора, який здійснює листування з редакцією. Ця інформація надається українською, англійською мовами. Статті студентів приймаються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
   
 2. Мова тексту статті: українська (англійська). Електронна версія статті в форматі Microsoft Word 2007, 2010.
   
 3. Вимоги до структури статті і приклад її оформлення можна знайти тут. (5.1.)
   
 4. Вимоги до оформлення списку літератури в редакторі MS Word та приклади оформлення списку літератури можна знайти тут.
   
 5. Рукописи, оформлені без урахування перерахованих правил, не розглядаються.
   
 6. У разі відхилення статті, автору надходить повідомлення протягом 1 тижня. Рецензування статті триває не більше 1 місяця. Порядок рецензування статті можна подивитися тут. (5.3.) Статті, повернуті автору для виправлення та внесення відповідей на зауваження рецензента, не повернуті потім до редакції протягом 1 місяця, вважаються відхиленими.
   
 7. Коректуру статті, надіслану редакцією автору для перегляда, необхідно повернути до редакції не пізніше, ніж через три дні.
   
 8. Угоду про передачу авторського права Редакції журналу на публікацію статті, який необхідно заповнити і переслати в Редакцію, можна знайти тут. (5.4.)
   
 9. Автори отримують 1 примірник журналу в друкованому вигляді відповідно до виконаних фінансових вимог.
   
 10. Загальний обсяг статті повинен складати 10 – 16 сторінок, підготовлених відповідно до інструкції для авторів. Допускається перевищення обсягу статті відповідно до фінансових умов.
   

Відповідальність за достовірність інформації в матеріалах, опублікованих журналом, несе автор.

Для отримання необхідної додаткової інформації ви можете написати лист на електронну пошту редколегії varfolomey44@gmail.com, studiesdp@gmail.com