Етика публікацій

Зазначені нижче етичні зобов’язання базуються на рекомендаціях Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) та Етичного кодексу ученого України.

Співавторами статті є особи, які зробили вагомий внесок в постановку й рішення питань дослідження, представлених у матеріалах статті, поданої для публікації.

Автори статті несуть відповідальність за зміст статті, достовірність і новизну представлених до публікації результатів дослідження та точність наведених бібліографічних посилань. Неточна, а тим більше невірна вказівка літературного або архівного джерела є неетичною.

Представлені результати дослідження повинні мати чітке трактування, спиратися на достовірну джерельну й історіографічну базу. Історіографія проблеми, використана в дослідженні, повинна відповідати темі дослідження. Автори статті повинні навести за результатами аналізу попередніх публікацій об’єктивну оцінку стану проблеми, яка досліджується у статті, мету і цілі роботи, а також надати опис засобів, використаних для рішення поставлених завдань дослідження та значимості отриманих результатів.

При використанні праць, тверджень і результатів досліджень інших авторів необхідно цитувати відповідні публікації і наводити бібліографічні посилання на них. При цьому слід використовувати ті публікації, які мають безпосереднє відношення до тематики представленого у статті дослідження, здійснили вагомий вплив на сутність роботи. Необхідно посилатися на попередні публікації, які важливі для розуміння проведеного дослідження.

Критика попередніх досліджень, що має місце у наданій для публікації статті, повинна вестися з наукових позицій й бути обґрунтованою. Вона не повинна мати персональний характер.

Представлені результати дослідження повинні бути оригінальними. Існуючий в різних формах плагіат є неприйнятним для наукової статті, що подається до публікації в журналі. Плагіат в будь-яких формах є порушенням авторського права і свідчить про неетичну поведінку автора (авторів) представленої статті.

Автори не повинні подавати до друку в журналі статтю, яка була вже надрукована в іншому журналі або знаходиться на розгляді редколегії іншого періодичного видання. Автор повинен повідомити редакцію про представлені або прийняті до друку подібні статті.

Обов’язок автора – сумлінно віднестися до зауважень, зроблених рецензентом або редколегією, та чітко вкластися у встановлений редколегією термін усунення зауважень до поданої статті, що обумовлює можливість її опублікування.